De Vrije Werker

flexibiliteit in optima forma voor tijdelijke projecten

Het werkende deel van Nederland kan grofweg worden ingedeeld in ondernemers, werkgevers en werknemers.
Maar er is nog een vrije grote categorie werkzame mensen die noch werkgever, noch werknemer is, maar in opdracht werk uitvoert voor een opdrachtgever: de opdrachtnemers. De bekendste groep mensen daarbij zijn de zzp'ers en zelfstandigen, maar er is nog een groep en dat zijn de mensen die voor beperkte tijd tegen betaling opdrachten uitvoeren zonder in loondienst te zijn of een eigen bedrijf te hebben:

de vrije werkers

Een vrije werker staat meestal niet ingeschreven bij een Kamer van Koophandel, is dus geen ondernemer, maar verricht de werkzaamheden ook niet in loondienst of als uitzendkracht. Een vrije werker beslist zelf of hij een bepaalde klus aanneemt en bepaalt zelf, in goed overleg met de opdrachtgever, zijn werktijden als was hij/zij een zelfstandig ondernemer.

Kernbegrippen zijn flexibiliteit en vrijheid voor alle partijen; de vrije werker bepaalt wanneer hij werkt, de opdrachtgever of en wanneer hij werk aanbiedt; er zijn daardoor geen onrendabele uren!
Een vrije werker is in het bijzonder geschikt om ingezet te worden voor projecten die maar kort duren, of waar aan alleen op onregelmatige tijden gewerkt kan worden, bijvoorbeeld omdat het beschikbaar komen van het te verwerken materiaal onvoorspelbaar of onregelmatig is.
Ook voor projecten waarvan de duur moeilijk is in te schatten is het inschakelen van vrije werkers ideaal. Inhuren van een uitzendkracht is in al die gevallen niet aantrekkelijk bijvoorbeeld omdat het project maar één werkdag duurt of omdat er verspreid over de week steeds maar enkele uren aan het project kan worden gewerkt.

Het gaat vaak om projecten die niet tot de dagelijkse werkzaamheden behoren. Denk bijvoorbeeld aan een marketingactie waarbij binnengekomen antwoordkaarten moeten worden verwerkt. Dan is het ideaal om als er weer een stapel antwoordkaarten klaar ligt een vrije werker te vragen wanneer hij een paar uren kan komen om de kaarten te verwerken. Zijn alle kaarten verwerkt dan is de werkperiode ook afgelopen en kan de kantoorhulp naar huis. Er zijn zo geen onproductieve uren.

Wat moet u doen om met een vrije werker aan de slag te kunnen? U kunt ons bellen of mailen, maar u kunt ook veel zelf doen:
U kunt zich als (potentiële) opdrachtgever inschrijven, wat u ook de mogelijkheid geeft om zelf te zoeken naar geschikte vrije werkers in onze database en u een kostenbesparing op het selecteren van jkandidaten door InDatmedewerkes oplevert.
Ook kunt u nieuwe projecten aanmelden, waar vrije werkers die geïnteresseerd zijn op kunnen reageren.
Via inzien pool vrije werkers kunt u de pool met ruim 7000 vrije werkers inzien en als Excelbestand downloaden. In de database kunt u geschikte vrije werkers selecteren en uitnodigen voor een project.
Voor de gehele procedure van aanmelden als opdrachtgever t/m de betaling van de afsluitende factuur zie procedure van begin tot eind

Over de vrije werker valt nog veel meer te vertellen; wilt u meer weten, klik dan op de onderwerpen hieronder