de procedure om een vrije werker
aan het werk te krijgen


U heeft de informatie op deze site gelezen en nu wilt u dan ook een of meer vrije werkers inschakelen.
Hoe gaat dat in zijn werk?

Eerste contact: Er staan u verschillende wegen open om een vrije werker bij u aan de slag te laten gaan:

  • 1.a U kunt ons bellen of mailen en beschrijven waarvoor u een of meer vrije werkers wilt hebben en wij selecteren uit de pool van vrije werkers een of meer vrije werkers die we met u in contact brengen.
  • 1.b U kunt in onze pool van vrije werkers zelf geschikte vrije werkers selecteren en die via InDat uitnodigen voor een nadere kennismaking.
  • 1.c Als u zich eerst inschrijft als (potentiŽle) klant/opdrachtgever kunt u geselecteerde vrije werkers rechtstreeks benaderen zonder tussenkomst van het InDatkantoor. Vrije werkers blijven wel via InDat bij u gedetacheerd.
vervolg:
  • Nadat u met een vrije werker afspraken hebt gemaakt over de aanvang en inhoud van de werkzaamheden, de werkttijden en de plaats laat u InDat weten wanneer de vrije werker voor u aan de slag gaat, wie de begeleider/contactpersoon is en onderschrijft u de regels en afspraken met InDat via het bevestigingsformulier
  • 3. U kunt lopende en potentiŽle projecten opgeven voor de online projectenpool. Vrije werkers kunnen de projectenpool bekijken en zich aanmelden voor projecten. Als u een vrije werker voor een project nodig hebt, hoeft u dan geen vrije werkers te zoeken maar kunt u eerst bekijken of er zich onder de aangemelde vrije werkers een geschikte kandidaat bevindt.
aan het werk:
  • De vrije werker gaat volgens afspraak aan het werk, waarbij u er voor waakt dat er geen gezagsverhouding met de vrije werker ontstaat. Beide partijen kunnen op elk moment het werk onderbreken of stopzetten. Als het werk gedaan is, eindigt het project en stopt het werk voor de vrije werker. Er zijn voor u geen onrendabele uren.
  • De vrije werker en/of u houden de werktijden bij en geven naar afloop van een kort project of na afloop van elke week de werktijden van de vrije werker door per e-mail. Als u dat nalaat, geldt wat de vrije werker doorgeeft. Veel opdrachtgevers laten de vrije werker de werktijden doorgeven en geven eventueel per mail een akkoord af. InDat stelt weekurenbestanden in Excel daarvoor beschikbaar en op mijnindat.nl vindt u een werkurenformulier dat u en de vrije werker kunnen gebruiken.
facturering:
  • InDat factureert per project of bij langer lopende projecten per periode, waarbij verschillende tarieven gelden bij betaling binnen 7 dagen en bij latere betaling (zie bij tarieven).

Over de vrije werker valt nog veel meer te vertellen; wilt u meer weten, klik dan op de onderwerpen hieronder