modelovereenkomst met opdrachtgever
m.b.t. inzet vrije werkers


Als u via InDat vrije werkers inzet, stuurt InDat u een bevestiging in Word van de afspraken die we hebben gemaakt.
U kunt daarop een akkoordverklaring sturen, maar het enkele feit dat u een vrije werker daadwerkelijk werkzaamheden laat verrichten wordt ook beschouwd als een akkoordverklaring.
U kunt deze tekst als Wordbestand downloaden.
Indien aan de procedure voorafgaand aan de inzet van een of meer vrije werkers een offerte is uitgebracht en als deze door de opdrachtgever is geaccepteerd, is een nadere bevestiging vaak overbodig en blijft dan achterwege.
De overeenkomst heeft de volgende modeltekst:

Opdrachtgever [bedrijfsnaam], vertegenwoordigd door de heer/mevrouw [naam vertegenwoordiger] en
InDat Instituut voor Dataverwerking, verd te noemen InDat en vertegenwoordigd door heer/mevrouw [naam vertegenwoordiger] 
komen overeen dat 
Opdrachtgever gebruik kan maken van ťťn of meer vrije werkers die via InDat ter beschikking worden gesteld.
Opdrachtgever is bekend met het concept vrije werker en voorwaarden waaronder vrije werkers werk kan worden aangeboden.
Formeel geeft opdrachtgever aan InDat opdracht om op een door opdrachtgever aangegeven locatie een project uit 
te voeren. InDat stelt vrije werkers op de locatie te werk. De vrije werker voert de werkzaamheden uit op 
aanwijzingen van de opdrachtgever, maar zonder dat van een gezagsverhouding sprake is.

werktijden
Opdrachtgever is er mee bekend dat de vrije werkers zelf de werktijden bepalen in overleg met de opdrachtgever. 
Opdrachtgever zal de vrije werkers niet dwingen op bepaalde tijden te werken; hij biedt de vrije werker bepaalde 
werkzaamheden aan in een bepaalde periode te verrichten en de vrije werker is vrij om daar al dan niet geheel of 
gedeeltelijk daarmee in te stemmen.
Opdrachtgever en vrije werker kunnen beiden op elk moment de werkzaamheden opschorten of beŽindigen, waarbij 
zij over en weer zorgvuldig omgaan met de belangen van de ander en die zo goed mogelijk in het oog houden. 
Dit houdt o.a. in dat de een de andere partij zo vroeg mogelijk op de hoogte stelt van gewenste wijzigingen in 
eerder gemaakte afspraken.

financiŽn
De vrije werker wordt voor zijn werkzaamheden betaald door InDat op grond van een vooraf afgesproken uurvergoeding.
Opdrachtgever en vrije werker kunnen onderling een uurvergoeding afspreken. De vrije werker wordt door InDat 
uitsluitend betaald voor verrichte werkzaamheden. De vrije werker krijgt de vergoedingen zonder inhoudingen overgemaakt.
Na afloop van het kalenderjaar geeft InDat aan de belastingdienst het totale bedrag door dat een vrije werker van InDat 
heeft ontvangen. 
InDat factureert met een afgesproken marge op de werktijden en eventuele bijkomende kosten aan de opdrachtgever.
InDat en opdrachtgever hebben afgesproken welke marge InDat over de uurvergoeding aan de vrije werker en de kosten 
berekent. InDat hanteert verschillende marges in relatie tot de betalingstermijn. Bij overschrijding van de 
afgesproken betalingstermijn geldt automatisch de marge die bij de volgende termijn hoort.
Partijen hebben een marge van 3,50euro/uur afgesproken bij een betalingstermijn van 7 kalenderdagen, van 5 euro/uur bij
een betalingstermijn van 14 kalenderdagen en van 7 euro/uur bij een betalingstermijn van 21 kalenderdagen.
De vrije werker en opdrachtgever houden de werktijden van de vrije werker bij en geven deze door aan InDat 
na afloop van het project of per week als een project langer dan een week duurt. InDat stelt daarvoor een 
weekwerkbriefje in Excel beschikbaar, maar partijen zijn vrij om de werktijden op andere wijze te registreren 
en door te geven aan InDat. Opdrachtgever en vrije werker kunnen afspreken dat alleen de vrije werker de 
werktijden aan InDat doorgeeft.

akkoordverklaring:
opdrachtgever, vertegenwoordigd door ... verklaart akkoord te gaan met deze overeenkomst.
InDat, vertegenwoordigd door R.H. van der Eijk verklaart akkoord te gaan met deze overeenkomst.

Over de vrije werker valt nog veel meer te vertellen; wilt u meer weten, klik dan op de onderwerpen hieronder.