Waarom moet u een vrije werker via InDat nemen?

InDat vrijwaart u als de opdrachtgever/klant voor onenigheid en gedonder met de belastingdienst.
Het draait om de vraag of al dan niet sprake is van een gezagsverhouding tussen de opdrachtgever en werker/opdrachtnemer/vrije werker. Bij verschil van mening zal de belastingdienst de vermeende werkgever/opdrachtgever daarop aanspreken en dat is als de vrije werker via InDat bij u werkt InDat en niet u als klant van InDat.
Formeel is InDat opdrachtnemer van uw project en voert de vrije werker het werk uit namens InDat. De vrije werker moet daarvoor bij InDat ingeschreven staan en moet door InDat worden betaald.

Het is daarom van groot belang dat als een vrije werker bij u aan de slag gaat ook u er voor waakt dat er geen gezagsverhouding ontstaat tussen u en de vrije werker.
In de praktijk houdt dat in dat niet u maar de vrije werker bepaalt of en wanneer hij werkt. Natuurlijk gaat dat in goed overleg en in onze praktijk van de afgelopen 30 jaar geeft dit zelden problemen.

Of iemand al of niet volgens een fictief dienstverband werkt, wordt pas achteraf vastgesteld door de belastingdienst. De ervaring is dat belastinginspecteurs uitgaan van een dienstverband en dat de opdrachtgever maar moet aantonen dat dat niet het geval is. Hij moet dan aantonen dat van een gezagsverhouding geen sprake is. Dit betekent onzekerheid en heeft een juridische procedure die veel tijd en geld kost tot gevolg.

Helaas geeft een var-verklaring van de belastingdienst aan de persoon die het werk verricht ook geen zekerheid over de status van de werker, omdat de controle op fictief dienstverband achteraf mogelijk blijft.
Als dan alsnog wordt geconstateerd dat wel van een gezagsverhouding sprake is, wordt alsnog een fictief dienstverband aangenomen.

Over de vrije werker valt nog veel meer te vertellen; wilt u meer weten, klik dan op de onderwerpen hieronder.