De Vrije Werker en het fictief dienstverband


fictief dienstverband

De consequentie van de constructie van de "vrije werker", is dat van een arbeidsrechtelijke relatie tussen InDat en de kantoorhulp of tussen de opdrachtgever en de kantoorhulp geen sprake is, zolang de medewerker daadwerkelijk zelf zijn werktijden bepaalt. Daarom is het van groot belang dat elke opdrachtgever de InDat-kantoorhulp vrij laat in de keuze van de werktijden. Doet de opdrachtgever dat niet dan dreigt achteraf een beoordeling van de belastingdienst dat toch sprake is van een (fictief) dienstverband en zit de opdrachtgever ineens vast aan een werknemer met loon en loonafdrachten.

De consequentie van het concept "vrije werker" is dat er geen sprake is van loon of salaris maar van een vergoeding voor geleverde werkzaamheden. Over deze vergoedingen hoeven geen inhoudingen en afdrachten gedaan te worden. Voor de vergoeding van de vrije werker geldt dat bruto=netto, met dien verstande dat eind van het jaar InDat aan de speciale centrale afdeling van de belastingdienst doorgeeft wat elke vrije werker over het hele jaar aan vergoedingen heeft ontvangen.

In juridisch en fiscaal opzicht is doorslaggevend dat er geen zgn. gezagsverhouding bestaat tussen de opdrachtgever en de kantoorhulp.
Wilt u de juridische onderbouwing van het door InDat gehanteerde systeem van de vrije werker nader bestuderen, kijk dan bij de vrije werker en het arbeidsrecht.pdf. Daar wordt dit moeilijke arbeidsrechtelijke vraagstuk uitgebreid behandeld en wordt omschreven onder welke omstandigheden en voorwaarden het principe van de vrije werker geldt.
Bij het onderdeel de vrije werker en het arbeidsrecht vindt u een overzicht van de rechten van de vrije werker, de opdrachtgever en InDat binnen het concept vrije werker.
verdringing reguliere banen?

Keerzijde van het concept vrije werker voor de vrije werker is dat hij/zij ook geen aanspraak kan maken op enige vorm van uitkering, maar wel eventueel inkomstenbelasting moet betalen over de ontvangen vergoeding. In de meeste gevallen komt het echter niet zo ver om dat de gemiddelde vrije werker op jaarbasis te weinig verdient om voor de inkomstenbelasting in aanmerking te komen.

InDat hanteert een strenger beleid ten aanzien van het naleven van de regels voor een vrije werker dan de overheid in wetten en regels heeft vastgelegd: Bij InDat zijn we van oordeel dat het werk van een vrije werker of kantoorhulp niet het aangaan van een regulier arbeidsovereenkomst in de weg mag staan. Daarom grijpt InDat in als na drie maanden blijkt dat een kantoorhulp op zulke regelmatige tijden werkt dat daarvoor ook iemand op basis van een arbeidscontract of op uitzendbasis dat werk zou kunnen verrichten.
Als dat het geval is, wordt de opdrachtgever uitgenodigd de betreffende kantoorhulp een arbeidscontract aan te bieden. En anders trekt InDat de kantoorhulp terug van het project of stellen voor hem/haar op uitzendbasis het werk te laten vervolgen. In het laatste geval wordt de kantoorhulp ondergebracht bij een bevriend uitzendbureau.

Over de vrije werker valt nog veel meer te vertellen; wilt u meer weten, klik dan op de onderwerpen hieronder.