mijn.InDat.nl
terug naar www.indat.nl

Als uw organisatie zich nog niet heeft ingeschreven voor mijn.indat.nl doe dat dan eerst: inschrijving organisatie.
Met het opgeven van een project verplicht zich nog tot niets. U kunt ook projecten opgeven waarvan u nog niet zeker weet of die doorgang zullen vinden maar waarvoor u wilt weten of daar mensen voor beschikbaar zijn.
Als u zich eerder heeft ingeschreven en een indatcode heeft ontvangen, kunt u de velden nmet een * overslaan, tenzij u daar gewijzigde gegevens wilt vermelden.

inschrijformulier projecten voor mijn.indat.nl

indatcode organisatie:
Naam bedrijf/organisatie:
straat*:
huisnummer*:
postcode*:
plaats*:
Contactpersoon:
E-mailadres:
vaste telefoonnr:
mobielnummer:
De kantoorhulpen kunnen de gegevens van het project bekijken
Wilt u dat men kan zien dat het project van uw organisatie komt of
wilt u dat het project eerst anoniem wordt gepresenteerd?
anoniem   met naam
Geef de naam of de code van het project zoals die ook in de factuur genoemd moet worden
naam/code project:
omschrijving:
aantal kantoorhulpen:

De duur van een project is vaak moeilijk in te schatten; opgave van de duur is slechts een indicatie
duur (x uren/dagen/weken):
Geef aan of het werk onafgebroken kan worden gedaan of dat het werk met onderbrekingen verricht,
moet worden bijv. i.v.m. aanleveren gegevens
onafgebroken   met onderbrekingen
op lokatie/thuiswerk:op lokatie   thuiswerk   op lokatie en thuiswerk
Indien het werk op een andere lokatie dan het opgegeven adres van de organisatie moet plaats vinden, geef dan het adres op
straat + huisnummer lokatie:
postcode - plaats lokatie:
ingangsdatum:
U kunt dit scherm gewoon wegklikken of hier op scherm sluiten klikken.