Als u een vrije werker wilt op vaste tijden

Als in praktijk blijkt dat u de vrije werker niet de vrijheid wilt of kunt geven die bij het concept vrije werker hoort, zal de vrije werker als uitzendkracht worden ingeschaald waarbij de daarbij behorende tarieven gaan gelden, inclusief de looninhoudingen en premies die daarbij horen. Een payrolconstructie behoort dan ook tot de mogelijkheden.

Het inzetten van een vrije werker is uitdrukkelijk bedoeld voor werkzaamheden waarbij het bezwaarlijk of onmogelijk is om daar iemand op uitzendbasis of in loondienst op te zetten zoals dat het geval kan zijn bij tijdelijke of onregelmatig voorkomende werkzaamheden.

Onder bepaalde omstandigheden is het wel mogelijk vrije werkers in te zetten op vaste tijden. Dat kan het geval zijn als u vrije werkers zou willen inzetten voor het bemannen van bijv. een beursstand of als telefoonwacht. In dat gevaal wordt er een pool van vrije werkers voor dat desbetreffende project gevormd, waarbij met de vrije wekrers een principe rooster wordt vastgesteld met voor elk moment ook een reserve. Op die manier behouden de vrije werkers de mogelijkheid om van het rooster af te wijken omdat dan de resreve kan invallen. In de praktijk is dit tot nu toe altijd goed gegaan.

tegengaan van verdringing van 'echte' banen

Als in praktijk blijkt dat een vrije werker steeds op vaste tijden komt werken gaan we er bij InDat van uit dat de vrije werker het werk net zo goed in loondienst kan doen en vinden wij dat een vrije werker geen reguliere arbeidsovereenkomst in de weg mag staan.
InDat zal u dan voor de keus stellen:

  1. U biedt de vrije werker een arbeidscontract aan voor zoveel uur als hij/zij in de praktijk blijkt te komen werken.
    Een fee vraagt InDat daarbij niet.

  2. InDat trekt de vrije werker terug.

  3. De vrije werker wordt omgezet naar uitzendkracht en krijgt het daarbij behorende loon en
    u krijgt de werktijden gefactureerd volgens het uitzendtarief.

Het kan zijn dat u het concept van de vrije werker nog niet durft toe te passen. In dat geval kunt u ook één of meer vrije werkers als uitzendkracht inhuren of via een payrollcontructie te werk stellen. Maar u mist dan alle flexibiliteit van de vrije werker: U zit vast aan een van te voren overeengekomen periode tegen het gangbare uitzendtarief dat bij de gevraagde werkzaamheden hoort. De vrije werker is in loondienst bij een van de uitzendorganisaties waar InDat mee samenwerkt.
Als u een vrije werker op uitzendbasis zoekt, neemt u dan contact met ons op.

Over de vrije werker valt nog veel meer te vertellen; wilt u meer weten, klik dan op de onderwerpen hieronder