Tarieven

Inleiding

Als u een vrije werker inschakelt, krijgt u een factuur voor de feitelijk gewerkte uren, pauzes langer dan 30 minuten vallen buiten de werktijden. Zoals u bij de vrije werker hebt kunnen lezen, kunt u op elk moment een kantoorhulp met het werk laten stoppen en naar huis sturen en weer laten komen als er weer werk is. Maar omgekeerd staat het de vrije werker vrij om het werk al dan niet aan te nemen of te onderbreken. Dit brengt enerzijds een maximale flexibiliteit voor beide partijen met zich mee, maar anderzijds ook onzekerheid voor u als klant (zal de vrije werker wel komen en blijven) als voor de vrije werker (hoe lang loopt dit werk door). Deze beslissingsbevoegdheid van de vrije werker aan de slag is, heeft als consequentie dat er wettelijk geen arbeidsovereenkomst is (ongeacht wat er is afgesproken) en er ook geen inhoudingen t.b.v. de belastingdienst gedaan kunnen worden. Het financiële voordeel is een lager uurtarief dan bij een regulier dienstverband.
InDat is door de belastingdienst erkend als bedrijf dat werkt met vrije werkers. Als u buiten InDat om een vrije werker voor u laat werken loopt u grote kans dat die werkzaamheden in eerste instantie door de belastingdienst als verricht in fictief dienstverband worden beschouwd, met alle vervelende gevolgen en kosten van dien. Door de vrije werker via InDat te laten werken voorkomt u dit. De vrije werker wordt door InDat betaald en u wordt door InDat gefactureerd. Zie bij de vrije werker voor alle finesses van het concept Vrije Werker.

Overigens kunt u ook via InDat personen op uitzendbasis inhuren via een samenwerkingsverband van InDat met verschillende uitzendorganisaties (zie hiernaast). U mist dan echter de flexibiliteit van de vrije werker en bent u veel duurder uit omdat u dan het uitzendtarief van het uitzendbureau moet betalen. Zie hiernaast.

Hoe duur is een vrije werker?

Het uurtarief van InDat is gebaseerd op de uurvergoedingen aan de vrije werker en daarboven op een vaste marge/uur.
Uurvergoeding voor de vrije werker
InDat hanteert voor het inzetten van vrije werkers verschillende vergoedingen, afhankelijk van de gebruikelijke tarieven in de markt en afhankelijk van de afspraken die u zelf met de vrije werker maakt over de de uurvergoeding. Standaard is dat een vrije werker tenminste €9,00/uur vergoed krijgt. Maar een vrije werker is vrij om een hogere vergoeding/uur te vragen als hij vindt dat hij meer waard is. In het algemeen kunt u als opdrachtgever kiezen uit verschillende kandidaten, die verschillende vergoedingen/uur kunnen vragen, afhankelijk bijv. van ervaring en vaardigheden. Zo kunt u zelf bepalen of u in zee wilt gaan met een duurdere, maar betere of met goedkopere, maar minder vaardige vrije werker. Daarnaast kan afgesproken worden dat u als klant de eventuele reiskosten van de kantoorhulp vergoedt.

Uurmarge van InDat

Bovenop de vergoeding aan de vrije werker berekent InDat een vaste marge al naar gelang InDat meer of minder werk moet verrichten om kandidaten te vinden, die in te roosteren en afhankelijk van de termijn waarop de factuur wordt voldaan. De laagste marge is €3,50/uur bovenop de uurvergoeding voor de vrije werker. Deze marge wordt toegepast als InDat behalve het contact tussen opdrachtgever en vrije werker geen werkzaamheden t.b.v. het betreffende project hoeft te verrichten en als de factuur binnen 7 dagen wordt voldaan.
Wordt van InDat meer inspanning gevraagd, bijv. om te zorgen dat steeds een vrije werker voor een project is ingeroosterd, of als een betalingstermijn van 21 dagen is afgesproken, dan geldt een marge van €5,00/uur. Als de factuur niet binnen de afgesproken termijn van 7 resp 21 dagen is voldaan geldt automatisch een marge van €7,00/uur.
U kunt zelf kosteloos in onze pool van vrije werkers de juiste kandidaten selecteren. De meeste vrije werkers zijn geanonimiseerd en alleen herkenbaar aan hun indat-emailcode. U kunt geselecteerde kandidaten uitnodigen via deze emailcode. Als u behalve het doorsturen van uw mail naar het echte mailadres van de kandidaten andere inspanningen van InDatmedewekers wilt, bijv. een selectie uitvoeren, wordt u een uurtarief van €60,00/uur in rekening gebracht, met een minimum van €60,00.
Als u zelf vrije werkers aan de pool wilt toevoegen, moet u de betreffende persoon vragen zich in te schrijven als vrije werker. Inschrijving is gratis.

De kantoorhulp als uitzendkracht
Het kan zijn dat u het concept van de vrije werker nog niet durft toe te passen. In dat geval kunt u ook één of meer kantoorhulpen als uitzendkracht inhuren. Maar u mist dan alle flexibiliteit van de vrije werker: U zit vast aan een van te voren overeengekomen periode tegen het gangbare uitzendtarief dat bij de gevraagde werkzaamheden hoort. De kantoorhulp is in loondienst bij een van de uitzendorganisaties waar InDat mee samenwerkt. Als u een kantoorhulp op uitzendbasis zoekt, neemt u dan contact met ons op.

Data-entry projecten

Voor data-entry en transcriptieprojecten die door InDat zelf worden uitgevoerd, wordt een offerte op maat uitgebracht. Uitgangspunt is voor data entry een prijs van 0,37 cent/aanslag en voor transcriptieprojecten €1,50/minuutopname. Als u wilt dat InDat een project, bijv. een data-entry project, wilt uitvoeren, vraag dan een offerte aan.

Over de vrije werker valt nog veel meer te vertellen; wilt u meer weten, klik dan op de onderwerpen hieronder