Het project WerkStandby

Bijstanders staan stand-by om ondernemers te hulp te schieten met werkzaamheden

Het project WerkStandBy is er op gericht om per jaar circa 750 bijstandgerechtigden te kunnen laten participeren op de arbeidsmarkt.
Dit wordt gerealiseerd door het scheppen van flexibel werk d.m.v. het leggen van directe - en 'bureaucratieloze' - verbindingen tussen werkgevers en uitkeringsgerechtigden die binnen een afgeschermde juridische omgeving nieuwe ervaring op kunnen doen en hun eigen ondersteuning op maat voor werk in de toekomst kunnen 'verdienen'. Gemeenten kunnen dit project op diverse manieren 'budgettair neutraal' (of zelfs met financieel rendement) ondersteunen.

Het project WerkStandBy is ontstaan uit het concept 'vrije werker', een initiatief van de organisatie InDat welke sedert 30 jaar met het concept ‘vrije werker’:binnen de wet maar zonder de gebruikelijke regels rondom arbeid werkt.

Het project WerkStandBy biedt voor drie partijen belangrijke voordelen:
o Bijstandsgerechtigden krijgen de kans om te participeren op de arbeidsmarkt zonder hun uitkering en financiele stabiliteit te verliezen.
o Ondernemers kunnen over flexibele arbeidskrachten beschikken die 10% goedkoper zijn dan elke andere oplossing.
o De gemeente ontvangt, naast een hogere effectieve uitstroom van bijstandsgerechtigden, gelden uit dit project ten behoeve van de mensen die niet uit de bijstand kunnen komen.
Wilt u als ondernemer of als gemeente particperen in het project WerkStandby ga dan naar onze speciale site Werkstandby.nl

Over de vrije werker valt nog veel meer te vertellen; wilt u meer weten, klik dan op de onderwerpen hieronder.