Wat verdien je als vrije werker?


Inleiding

Een vrije werker werkt niet volgens een arbeidsovereenkomst en ontvangt daarom geen loon waar allerlei inhoudingen voor belasting en premies zijn ingehouden, maar een vaste vergoeding/uur of record voor het werk dat hij/zij heeft verricht. Kijk bij of bij als u nog niet hebt gelezen waarom dat zo is.
We spreken dus van een vergoeding en niet van loon.
Omdat u als vrije werker niet in loondienst werkt krijt u de vergoeding bruto uitbetaald, dus zonder dat er iets vanaf is gehaald. Betaling geschiedt per week, per maand of na afloop van een project, alnaar gelang u wenst of praktisch is.
Het hangt van uw overige belastbare inkomsten af of u over de vergoeding inkomstenbelasting moet betalen. In de regel is het zo dat een vrije werker op jaarbasis te weinig verdient om daarover belasting te moeten betalen.
Als u aangifte voor de inkomstenbelasting moet doen, moet u het jaarbedrag opgeven bij "overige inkomsten" (niet uit loondienst en en niet als winst uit eigen bedrijf).
Als u ingeschreven staat als zelfstandige/zzp'er kunt u de werkzaamheden factureren naar InDat en hebt u eventueel nog het voordeel van de kleine ondernemersregeling voor de btw (wat u dan 21% extra inkomsten oplevert).
Na afloop van het jaar geeft InDat aan de belastingdienst door wat ierdere vrije werker aan jaarvergoeding heeft gehad en krijgt u als vrije werker daarvan bericht, zodat u weet wat de belastingdienst weet.

De vergoeding

De vergoeding die een vrije werker krijgt is hetzij gebaseerd op de hoeveelheid verrichte werk, bijv. het aantal records, hetzij op het aantal minuten dat hij/zij heeft gewerkt. Uitgangspunt is een vergoeding van 9,00/uur.


Vergoeding per werkeenheid (stukwerk)

Als vergoed wordt naar de hoeveelheid verrichte werk wordt de vergoeding per eenheid (bijv. records, pagina, e.d.) vastgesteld op grond van het gemiddelde aantal eenheden dat per uur wordt verricht door alle vrije werkers samen tijdens dit en eventuele vorige projecten. Het voordeel hiervan is enerzijds dat de kosten voor de opdrachtgever en/of InDat niet afhankelijk zijn van hoe snel iemand werkt en anderzijds dat mensen die sneller werken meer verdienen per uur dan mensen die langzamer werken.
Een voordeel is tevens dat mensen die anders niet voor projecten zouden worden gevraagd nu wel mee kunnen doen. Enige criterium is dan meestal uitsluitend hoe nauwkeurig iemand kan werken.

Vergoeding per uur

In veel gevallen is het niet mogelijk een vergoeding per eenheid werk te berekenen. Dat is bijv. altijd hetgeval als een vrije werker als kantoorhulp voor een opdrachtgever gaat werken. In al die gevallen wordt vergoed op grond van de werktijd van een vrije werker. De vrije werker houdt daartoe zijn/haar werktijden bij op een door InDat beschikbaar gestelde weekurenwerkbriefje in Excel.
Ook hier is 9,00/uur het uitgangspunt, maar anders dan bij betaling/werkeenheid heeft de vrije werker de vrijheid om met de opdrachtgever te onderhandelen over de uurvergoeding. Als iemand vindt dat hij op grond van zijn ervaring, kennis en vaardigheden een hogere uurvergoeding dan 9,00/uur kan vragen kan hij naar de opdrachtgever een voorstel doen.
Maar voor bijv. de standaard kantoorwerkzaamheden zal een opdrachtgever zelden bereid te zijn meer te betalen dan de 9,00/uur + de marge die InDat daarover heen berekend. In het algemeen zijn er genoeg kandidaten die voor 9,00/uur aan de slag willen gaan. Alleen als er gevraagd wordt om specifieke kennis, ervaring en/of vaardigheden (bijv. als het gaat om onderhoud van websites, kennis van een bepaald boekhoudprogramma, e.d.) heb je kans dat een hogere vergoeding/uur wordt geaccepteerd. Wees dus voorzichtig en prijs jezelf niet uit de markt.
InDat factureert naar de opdrachtgever over je uurloon een vaste marge, onafhankelijk van je uurvergoeding. Omdat er niet sprake is van een arbeidsovereenkomst vergoedt InDat geen reiskosten of andere kosten,onze lage marge laat dat ook niet toe.Als je die kosten wel vergoed wilt hebben, moet je dat met de opdrachtgever bespreken. De reiskosten kunnen dan, als de opdrachtgever er mee akkoord gaat, worden verwerkt in je uurvergoeding.

Over het werken als vrije werker valt nog veel meer te vertellen; wilt u meer weten, klik dan op de onderwerpen hieronder