Data entry (invoer van gegevens)
en transcriptie (uitwerken gespreksopnames)


Bij data entry gaat het om het toevoegen van informatie aan digitale bestanden op de computer of internet. Die informatie kan van alles zijn en kan bestaan uit tekst, getallen, afbeeldingen of geluidsopnames, al dan niet in combinatie met elkaar.
Bij transcriptie gaat het om gespreksopnames en dictaten. Bijgespreksopnames kan het gaan om twee of meer personen. Van dictaat is sprake als één persoon een tekst heeft ingesproken, bijv. met een dictafoon, die uitgetypt moet worden.

De vorm waarin de informatie beschikbaar is, kan divers zijn: op papier, digitaal op bijv. pc, usb, cd, als e-mail of op een website of cloud op internet.

Meestal kunnen de data entry en transcriptie als thuiswerk gedaan worden, maar een enkele keer wil een klant dat het werk bij hem op kantoor wordt gedaan; in dat geval treedt je op als kantoorhulp. De opnames voor transcriptie kunnen meestal over internet toegestuurd worde, dus dan doet het er niet toe waar je woont. Maar bij data entry gaat het vaak om informatie op papier en die moet bij InDat Groningenof Utrecht opgehaald worden. In die situaties komen alleen vrije wekrers die in (de buurt van) Groningen of Utrecht wonen er voor in aanmerking.


Voor het data entry werk en de transcriptie maakt InDat zo veel mogelijk gebruik van in eigen beheer in de loop van meer dan 25 jaar steeds verder aangepaste invoerprogrammatuur, waardoor de data entry en de transcriptie efficiënt en betrouwbaar plaats vindt.
Voor transcriptie van gesprekopnames en dictaten beschikt InDat over speciale digitale invoerprogramma's.
Bij gebruik van informatie die digitaal beschikbaar komt, bijv. van internet, kan meestal geen gebruik gemaakt worden van ons eigen invoerprogramma maar wordt gebruik gemaakt van de applicaties die daar dan het meest geschikt voor zijn. Vaak betreft het online toevoegen van informatie aan een database via een bij de database behorende interface.

Over het werken als vrije werker valt nog veel meer te vertellen; wilt u meer weten, klik dan op de onderwerpen hieronder