werken als vrije werker

Voor als u werk zoekt met behoud van maximale vrijheid en flexibiliteit is werken als vrije werker iets voor u

Wat is een vrije werker?

Een vrije werker kan volledig zelf bepalen wanneer en hoe lang hij of zij wil werken aan een project. Voor thuiswerk geldt in het algemeen alleen dat het werk op een bepaalde dag of bepaald tijdstip klaar moet zijn. Het is zelfs geen probleem als iemand het werk afbreekt, bijv. door tijdgebrek, en zich later weer beschikbaar stelt, ongeacht of dit werk bij een klant of bij thuiswerk betreft. Dit is het principe van "vrijheid van komen en gaan". Er wordt wel verwacht dat de vrije werker zo snel mogelijk doorgeeft dat hij/zij (tijdelijk) met het werk stopt opdat er snel vervanging geregeld kan worden. U mag als er werk wordt aangeboden werken voor InDat, maar het moet niet!
Door dat de keuze om te werken en en op welke tijden bij de vrije werker ligt en niet bij de opdrachtgever, is een arbeidsovereenkomst niet rechtsgeldig wegens het ontbreken van een gezagsverhouding, ongeacht wat er in een contract is vastgelegd.
Omdat er geen arbeidsovereenkomst is en de vrije werker op projectbasis aan het werk is, heeft ook de klant/opdrachtgever de vrijheid het werk van de vrije werker te onderbreken of te stoppen zoals hem dat uitkomt.
InDat en klanten van InDat hebben geen verplichting de vrije werker werk aan te bieden. Er is dus geen garantie op werk en de vrije werker kan ook geen aanspraak maken op werk. Als het werk voor een project klaar is, hoeft noch InDat, noch een klant van InDat voor ander werk te zorgen. De flexibiliteit zit dus aan weerskanten.
Werken als vrije werker is daarom vooral aantrekkelijk voor mensen die vrij over hun tijd willen beschikken, zoals studenten, ouders met (kleine) kinderen, zzp'ers e.d. Als u op zoek bent naar een "echte" baan, moet u de inschrijving bij InDat slechts zien als tijdelijke tussenoplossing tot u ergens een baan hebt gevonden. InDat heeft geen "baan" voor u.
De verdiensten die een vrije werker bij InDat kan verkrijgen, moeten vooral gezien worden als extra inkomsten bij overige inkomsten; het is niet de bedoeling dat een vrije werker voor zijn dagelijks onderhoud afhankelijk is van wat hij als vrije werker verdient; daarvoor zijn de inkomsten via InDat veel te onzeker.

Waarom werkt InDat met vrije werkers en niet met een arbeidsovereenkomst?

InDat richt zich met name op werkzaamheden waarbij het aanbod van het werk kort duurt, te weinig is om als uitzendkracht of in loondienst te kunnen doen, te versnipperd in de tijd beschikbaar komt of waarvan het tijdstip waarop het werk beschikbaar komt onbekend is. In al die gevallen is het moeilijk plannen en moet vaak ad hoc met het werk begonnen kunnen worden. Er moet daarom gewerkt worden met maximale flexibiliteit en maximale vrijheid, zowel aan de kant van de vrije werkers als bij InDat, maar ook bij de klanten van InDat.
In loondienst of op uitzendbasis is dit werk niet uit te voeren zonder dat het ten koste gaat van de flexibiliteit en dus van de efficiëntie van het werk. Het is zelfs zo dat als in praktijk blijkt dat het werk van de vrije werker ook in een dienstverband verricht zou kunnen worden InDat er bij de opdrachtgever op aandringt de desbetreffende vrije werker een dienstverband voor de duur van het project aan te bieden en in het uiterste geval de vrije werker(s) uit een project terugtrekt. InDat wil zo bewerkstelligen dat vrije werkers bijdragen aan het creëren van nieuwe dienstverbanden in plaats dat ze die in de weg staan.

Het werken voor InDat valt in drie typen uiteen: thuiswerk, kantoorhulp en andere werkzaamheden (o.a. enquêteren, koeriersdiensten, horeca, logistiek).

thuiswerk

Bij thuiswerkprojecten - in het algemeen data entry of uitwerken van gespreksopnames (transcriberen) met behulp van invoerprogramma's die InDat beschikbaar stelt - haal je het werk op bij het kantoor van InDat, voer je het project thuis uit en lever je het werk op de afgesproken dag weer bij InDat in. Het bestand mail je als bijlage naar InDat of lever je aan op een memorystick, o.i.d. Je bepaalt helemaal zelf wanneer je het werk doet. Mocht je zien aankomen dat je het werk niet op de afgesproken tijd af kunt krijgen, dan wordt van je verwacht dat je het werk of een deel er van zo snel mogelijk terugbrengt, opdat een ander er mee aan de gang kan.
Naast data entry projecten waarbij de informatie op papier wordt aangeboden, komen er in toenemende mate online projecten beschikbaar waarbij de informatie via internet beschikbaar komt.
In die gevallen is de woonplaats van de thuiswerker niet van belang en kan iedereen die overigens aan de criteria voor het desbetreffende project voldoet, meedingen naar deelneming aan het project.

Over het werken als vrije werker valt nog veel meer te vertellen; wilt u meer weten, klik dan op de onderwerpen hieronder