Waarom moet u via InDat
als vrije werker aan de slag?


InDat vrijwaart de opdrachtgever/klant en de vrije werker voor onenigheid en gedonder met de belastingdienst.

Het draait om de vraag of al dan niet sprake is van een gezagsverhouding tussen de opdrachtgever en vrije werker.
Bij verschil van mening zal de belastingdienst de vermeende werkgever/opdrachtgever daarop aanspreken.

Omdat InDat u als vrije werker betaalt en de opdrachtgever daarvoor een factuur stuurt, komt de belastingdienst dan uit bij InDat en niet bij de opdrachtgever. Maar omdat er geen gezagsverhouding bestaat tussen u als vrije werker en InDat of de opdrachtgever, zal de belastingdienst ook InDat niet als werkgever kunnen aanmerken.

Het ontbreken van een gezagsverhouding wordt met name veroorzaakt doordat u als vrije werker zelfstandig beslist over uw werktijden en of u überhaupt het werk wilt uitvoeren.Formeel is InDat opdrachtnemer van het project en voert de vrije werker het werk uit namens InDat. Het is belangrijk dat de vrije werker moet daarvoor bij InDat ingeschreven staan en moet door InDat worden betaald.

Het is daarom van groot belang dat als een vrije werker bij een klant van InDat aan de slag gaat er voor gewaakt wordt dat er geen gezagsverhouding ontstaat tussen de vrije werker en de klant.
Natuurlijk gaat het afspreken van de werktijden in goed overleg en in de praktijk van de afgelopen 30 jaar heeft dit zelden problemen gegeven.

Over het werken als vrije werker valt nog veel meer te vertellen; wilt u meer weten, klik dan op de onderwerpen hieronder.