Inschrijving vrije werkersNB: InDat zet uitsluitend vrije werkers in ten behoeve van data entry, transcriptie en andere kantoorachtige activiteiten.
Vrije werkers die werk zoeken in de horeca, land- en tuinbouw of andere niet-kantooractiviteiten worden doorverwezen naar Werkstandby. Waarschuwing: Het aanbod aan werkzaamheden in data entry, adminstratie e.d. is momenteel helaas erg laag, dus de kans dat u werk aangeboden krijgt momenteel klein. Werkaanbieders brengen tegenwoordig vaak zelf kandidaten in voor de aangeboden werkzaamheden

U kunt zich inschrijven als vrije werker via werkstandby.nl

Door uw inschrijving bent u in de pool van vrije werkers geplaatst. Noch InDat noch uzelf verplicht zich hiermee tot iets.

Over het werken als vrije werker valt nog veel meer te vertellen; wilt u meer weten, klik dan op de onderwerpen hieronder.