privacy beleid InDat

Algemeen InDat houdt geen online bestanden bij van mensen die zakelijk contact met InDat hebben, hetzij als werkaanbieder, hetzij als vrije werker.
Vrije werkers geven zich op via de Werkstandby site en InDat onderhoudt geen eigen bestand van vrije werkers.
InDat kan gebuik maken van de mailvoorziening Laposta.nl ten einde vrije werkers te informeren over beschikbare wekrprojecten.
Per mailsessie worden de vrije werkers geselecteerd uit het off-line bestand van vrije werkers van Werkstandby, ingevoerd als relatiebestand in Lapostea ten einde een mail te kunnen versturen. Het relatiebestand bij Laposta wordt verwijderd zodra het bestand voor de uitvoering van een werkproject niet meer noodzakelijk is.
Iedereen die een mail ontvangt kan zonder nadere uitleg zich automatisch uit het bestand bij Laposta laten verwijderen. Met Laposta heeft InDat een gebruikersovereenkomst afgesloten.

Werkasasnbieders en vrije werkers die op eigen initiatief een werkproject aanbrengen of daarop reageren geven daarmee toestemming dat voor de afwikkeling van het zakelijk contact tussen hun en InDat de daarvooor noodzakelijke persoonlijke en zakelijke gegevens bij InDat worden bewaard tot dat de ze gegevens niet langer noodzakelijk zijn.

De administratie van werkprojecten die door vrije werkers worden uitgevoerd wordt off line op een pc bijgehouden welke werkzaamheden en werktijden een vrije werker heeft uitgevoerd ten einde hem zijn werkvergoeding te kunnen uitbetalen en te kunnen facturen naar de werkaanbieder voor de verrichte werkzaamheden. Er worden uitsluitend gegevens bijgehouden die noodzakelijk zijn. Daarnaast wordt uitsluitend ten behoeve van de financiŽle administratie en de voor de fiscus verplichte administratie gevoerd. De gegevens zijn op een met een wachtwoord beschermde usbstick opgeslagen en alleen voor de administratie toegankelijk.

Op de websites onder beheer van InDat worden geen cookies gebruikt, noch wordt op enige ander wijze geregistreerd wie de website bezoekt.
Contact met werkaanbieders en vrije werkers geschiedt in principe op initiatief van de werkaanbieder of van de vrije werker nadat deze op een aankondiging van een project heetf gereageerd.

Iedereen die contact heeft gehad met InDat kan kosteloos opgave vragen van de gegevens die InDat nog van hem bewaard en op welke wijze de gegevens worden bewaard, en kan aangeven dat als er nog gegevens van hem aanwezig zijn, deze te verwijderen, voor zover wettelijke verplichtingen dat niet verhinderen.

Klik dit scherm weg om terug te keren naar de homepagina van indat.nl